Organizēšana

 • Sameklēt lokācijas
 • Sagatavot atļaujas
 • Sagatavot dokumentus
15£/h 

Kinematogrāfija

 • Kinematogrāfs
 • 1. kameras asistents
 • 2. kameras asistents
 • Tehniķis
 • Gaismotājs
 • Runeris
200£ + / day 

Pēcapstrāde

 • Video montāža
 • Vizuālie efekti
 • Krāsu apstrāde
15£ / h